فایروال سوفوس XGS 7500

فایروال Sophos XGS 7500 یکی از بهترین فایروال‌های سازمانی است که با یک رابط مدیریتی ساده، عملکردی عالی را ارائه می‌دهد.

فایروال Sophos XGS 7500 می تواند بیش از 3000 کاربر را، با توان گذردهی فایروال 160 گیگابیت بر ثانیه و توان گذردهی VPN 117000 مگابیت بر ثانیه می‌باشد.

اطمینان حاصل کنید که شبکه سازمان شما با امکانات امنیتی پیشرفته‌ ارائه شده در لیسانس‌های مختلف فایروال‌ سوفوس XGS 7500 که شامل ویژگی های امنیتی پیشرفته Xstream می باشد، محافظت می شود.

فایروال سوفوس XGS 7500

نمای جلویی

فایروال سوفوس XGS 7500

نمای پشتی

فایروال سوفوس XGS 8500

شرکت مهندسی شبکه گستر

بیش از سی سال تجربه موفق در ارائه محصولات امنیت شبکه

products

راهنمای انتخاب ضدویروس