Security for Server

بهترین حفاظت و برترین کارایی در بسترهای ترکیبی و ابری

امنیت مدرن برای زیرساخت‌های ابری

بیت دیفندر گرویتی زون

سازمان‌های بزرگ ناچارند که اطلاعات حساس را به بسترهای ابری منتقل کرده و پیوسته تلاش می‌کنند تا آن‌ها را با ابزارهای مرسوم ناکارآمد یا با محصولات غیریکپارچه ایمن کنند. در حالی که روش‌های مذکور، مصرف منابع، هزینه‌ها و پیچیدگی را افزایش می‌دهند. Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments – به اختصار SVE – راهکاری پیشرو و مستقل از بستر است که برای حفاظت از سیستم‌های مجازی‌ و چندابری طراحی شده است.

SVE حفاظت حداکثری با بیشترین بهره‌وری و کارایی اثبات‌شده را در سرویس‌های ابری خصوصی و عمومی ارائه می‌کند.

سازمان‌ها با بکارگیری SVE، میزان مصرف منابع مورد نیاز برای تامین امنیت بستر رایانش ابری را به حداقل رسانده و کارایی را به حداکثر می‌رسانند. در این راستا مدیریت امنیتی خودکار را با بسترهای مجازی‌سازی شرکت‌هایی نظیر VMware، Citrix، Microsoft و Nutanix یکپارچه نموده و با بسترهای ابری مرسوم و پیشرو همچون Amazon و Azure ادغام می‌کند. فناوری امنیتی هدفمند ابری و معماری همواره در دسترس آن، حفاظتی قوی را در برابر حملات پیچیده ارائه می‌دهد. GravityZone در SVE نه تنها مدیریت امنیتی را در بسترهای ترکیبی و چند ابری تلفیق می‌کند، بلکه مدیریت یکپارچه را برای ایستگاه‌های کاری فیزیکی، سرورها، دستگاه‌های تلفن همراه و ایمیل نیز ارائه می‌دهد.

 

شرکت مهندسی شبکه گستر

بیش از سی سال تجربه موفق در ارائه محصولات امنیت شبکه

products

راهنمای انتخاب ضدویروس