Hypervisor Introspection

رویکردی متحول‌کننده برای تشخیص حملات پیشرفته

Hypervisor Introspection

Bitdefender اولین شرکتی بود که Hypervisor Introspection – به اختصار HVI – را توسعه داد. Bitdefender با ارائه فناوری امنیتی نوآورانه، حافظه ماشین‌های مجازی در حال اجرا را با استفاده از توابع Virtual Machine Introspection API در بسترهای مجازی‌سازی Xen و KVM بررسی می‌کند.

با اعمال منطق امنیتی، HVI تکنیک‌هایی همچون سرریز بافر (Buffer Overflow)، اسپری پشته (Heap Spray) و تزریق کد (Code Injection) را که توسط مهاجمان در حملات بکارگرفته می‌شوند، رصد می‌کند تا قبل از نفوذ مهاجم در سیستم‌های مورد نظر، فعالیت‌های مخرب را شناسایی و مسدود کند. با بهره‌گیری از معماری بسترهای مجازی‌سازی (Hypervisor)، این فناوری به نصب هیچ نرم‌افزاری در داخل ماشین‌های مجازی محافظت شده نیازی ندارد و امکان مشاهده‌پذیری کامل را با حفظ جداسازی فراهم می‌کند.

HVI را می‌توان به صورت رایگان دانلود و استفاده کرد. برای کاربرد تجاری، Bitdefender به سازمان‌ها توصیه می‌کند که Bitdefender Hypervisor Introspection Enterprise Support را خریداری کنند.

افزایش دامنه تحت نظارت و مشاهده‌پذیری زیرساخت

Hypervisor Memory Introspection، به‌جای کدهای مخرب بارگذاری شده توسط مهاجمان بر روی تکنیک‌های بکارگرفته شده تمرکز نموده و از حملاتی که توسط سیستم‌عامل قابل مشاهده نیستند، جلوگیری می‌کند. این راهکار گزارش‌های دقیقی از زنجیره حمله در کنسول Bitdefender GravityZone ارائه می‌کند.

افزایش امنیت همراه با استفاده بهینه از منابع

Bitdefender Hypervisor Introspection راهکاری بی‌نیاز از Agent بوده و علاوه بر حفاظت شبکه سازمان در برابر حملات، کارایی برنامه‌های کاربردی را حفظ نموده و از منابع سیستم‌ها به صورت بهینه استفاده می‌کند.

مسدودسازی حملات پیشرفته قبل از اعمال آسیب به سیستم‌ها

Bitdefender Hypervisor Introspection به محض تشخیص هر گونه تهدیدی به زیرساخت یا حمله "روز-صفر" هشدار می‌دهد. در عین حال نقض یا نفوذ به شبکه را در سریع‌ترین زمان ممکن تشخیص داده و زنجیره حمله را قبل از سرقت داده‌های حساس و حیاتی متوقف می‌کند. به این‌صورت از کسب‌وکار شما در برابر آسیب‌های مالی یا خدشه به اعتبار سازمان محافظت می‌کند.

شرکت مهندسی شبکه گستر

بیش از سی سال تجربه موفق در ارائه محصولات امنیت شبکه

راهنمای انتخاب ضدویروس